Katarzyna Kmita-Zaniewska

Katarzyna Kmita-Zaniewska
19 czerwiec 2020

Katarzyna Kmita-Zaniewska

Pedagog i socjolog, jest adiunktem w Zakładzie Teorii Wychowania i Pedagogiki Opiekuńczej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Jest dyrektorem i autorką koncepcji Przedszkola Uniwersyteckiego. Główny filar programu Przedszkola stanowią założenia filozofii Reggio Emilia. Zainteresowania naukowe koncentruje na roli nauczyciela w organizowaniu przestrzeni edukacyjnej oraz  edukacji domowej w perspektywie biograficznej.

Dla nas 2. lipca o g. 18.00 poprowadzi rozmowę „O nauce języka obcego w czasach Google Translate”, która zakończy projekt studenckich seminariów inspirowanych rozmówkami niemiecko-polskimi Mikołaja Volckmara.