Single Blog Title

This is a single blog caption
24 wrzesień 2020

Katarzyna Pękacka-Falkowska

Aabsolwentka historii i socjologii, adiunkt w Katedrze Historii i Filozofii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Autorka, redaktorka oraz tłumaczka licznych prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii medycyny i przyrodoznawstwa. Pisała m.in. o gdańskich uczonych Jacobie i Johannie Philippie Breyne’ach, Christophie i Johannie Christophie Gottwaldach oraz Danielu Gödtkem.
Dla nas koordynuje pracę zespołu badawczego zajmującego się transkrypcją i tłumaczenie rękopisu Christiana Fischera, będącego dziennikiem z podróży Jacoba Gerlacha w latach 1727-30.