Single Blog Title

This is a single blog caption
Dominika Gałecka
14 kwiecień 2021

Dominika Gałecka

Prawniczka i historyczka sztuki, doktorantka nauk prawnych w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, członkini zespołu Informacji Patentowej w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia, należącej do sieci ośrodków PATLIB współpracujących z Europejskim Urzędem Patentowym, ekspertka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Członkini grupy eksperckiej ds. prawnych aspektów udostępniania danych muzealnych przez internet, powołanej przez NIMOZ w 2014 r. W latach 2014–2016 członkini zespołu zadaniowego NIMOZ ds. projektu e-muzea. Specjalizuje się w problematyce ochrony własności intelektualnej (utwory, znaki towarowe, wzory przemysłowe, wynalazki) ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego. Zainteresowania naukowe skupia wokół problemów prawnych procesu digitalizacji zbiorów instytucji kultury oraz związków sztuki z prawem. Współpracuje z instytucjami kultury w sferze prawnych aspektów digitalizacji, udostępniania i ponownego wykorzystywania zdigitalizowanych zasobów. Prywatnie miłośniczka podróży, zainteresowana sztuką różnorodną, fotografią i kulturą chińską, uzależniona od posiadania i czytania książek oraz zwiedzania muzeów.

Dla nas poprowadzi szkolenia dla młodych badaczy i naukowców.