Single Blog Title

This is a single blog caption
dr Marta Bieszk
25 maj 2020

Marta Bieszk

Germanistka, instrumentalistka, dr nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa i glottodydaktyki (prof. dr hab. M. Szczodrowski – Uniwersytet Gdański, wykładowczyni akademicka – Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Germańskiej, Zakład Języka Niemieckiego i Translatoryki. Punkt ciężkości zainteresowań badawczych definiuje jako bliski „brzmieniom i dźwiękom”, które towarzyszyły jej w czasie studiów w Akademii Muzycznej w Gdańsku (klasa oboju prof. dr hab. J. Raatza) i rozważań fonologicznych, podjętych w czasie studiów doktoranckich. Chętnie dotyka więc tematów dotyczących melodyki języka, fonetyki i fonologii, korelacji systemów artykulacyjnych, dykcji i pracy z głosem i dźwiękami instrumentów dętych. Codziennie zastanawia się nad tym, jak zastosowane metody pracy z tekstem obcojęzycznym wpłyną na rozwój kompetencji u studentów. Zainteresowania historią lokalną i dziedzictwem kultury Pomorza powodują, że chętnie uczestniczy w projektach, które tematycznie nawiązują do ukochanego Gdańska. Lubi ludzi, szanuje przeszłość i przyszłość, w wolnym czasie odpoczywa przy dobrym filmie dokumentalnym.