Kamila Kokot

19 maj 2020

Kamila Kokot

pracuje w Bibliotece Politechniki Gdańskiej w Sekcji Budowy Zbiorów Cyfrowych i Multimedialnych na stanowisku starszego bibliotekarza. Jest absolwentką Instytutu Historycznego oraz Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Główne kierunki zainteresowań to starodruki, biblioteki cyfrowe, repozytoria instytucjonalne, Otwarte Zasoby Edukacyjne, Open Access i Open Data. W bibliotece Kamila pracuje na rzecz Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej oraz instytucjonalnego repozytorium MOST Wiedzy. Od kwietnia 2019 r. jest członkiem międzynarodowego zespołu ds. promocji Otwartych Zasobów Edukacyjnych: European Network of Open Education Librarians. Aktywnie promuje wiedzę na temat Otwartych Zasobów Edukacyjnych, prowadząc szkolenia dla bibliotekarzy, pracowników uczelni oraz studentów.

Kamila współpracuje z nami przy projekcie transliteracji rękopisów z podróży Nathaneala Gerlacha.