Single Blog Title

This is a single blog caption
17 marzec 2022

Kultura cyfrowa. Prawo autorskie _szkolenia

Zapraszamy na dwa szkolenia dotyczące prawa autorskiego:

I. Prawo autorskie dla kuratorów zbiorów cyfrowych.
19. kwietnia g. 10-15
koszt 30 zł*
zapisy: app.evenea.pl/event/prawoautorskieikm

Praktyczne kompetencje w zakresie prawa autorskiego przydatne w pracy osób udostępniających kolekcje.
Zakres tematyczny: ustalanie istnienia ochrony prawno autorskiej dzieł (zasady wygasania praw), prawa autorskie a inne prawa „zawarte” w dziele, wpływ praw osobistych na możliwości udostępniania dzieł, udostępnianie na zasadach dozwolonego użytku, zasady przygotowywania umów prawno-autorskich, zasady oznaczania i udostępniania kolekcji do ponownego wykorzystania (otwarte licencje). Warsztaty zostaną przeprowadzone metodą nauki w działaniu, przy minimalnym udziale formy wykładowej.

II. Prawo autorskie dla twórców.
20. kwietnia g. 10-15
koszt 30 zł*
zapisy: app.evenea.pl/event/prawoautorskiedlatworcowikm

Praktyczne kompetencje w zakresie prawa autorskiego potrzebne przy udostępnianiu własnej twórczości oraz korzystaniu ze zbiorów cudzych.
Zakres tematyczny: autorskie prawa majątkowe i osobiste, ich zakres i specyfika; umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe oraz umowy licencyjne, ich praktyczne konsekwencje; ujmowanie w umowach kwestii autorskich praw osobistych; czas trwania umów i sposoby ich rozwiązywania; możliwe sposoby korzystania z cudzej twórczości, w tym dozwolony użytek i otwarte licencje; udostępnianie własnej twórczości na otwartych licencjach. Warsztaty zostaną przeprowadzone metodą nauki w działaniu, przy minimalnym udziale formy wykładowej.

*cena obejmuje: materiały poszkoleniowe w formie prezentacji wraz bibliografią; zaświadczenie o udziale w szkoleniu (wydane przez Instytut Kultury Miejskiej jako instytucję szkoleniową wpisaną do RIS nr 2.22/00146/2021); kawa, herbata, drobne przekąski;

Oba szkolenia poprowadzi dr Krzysztof Siewicz

Doktor nauk prawnych i radca prawny specjalizujący się w prawnych aspektach przetwarzania informacji. Certyfikowany mediator według Porozumienia Bez Przemocy. Jest koordynatorem projektu prawokultury.pl w Fundacji Nowoczesna Polska, w ramach której organizuje m.in. największą w Europie konferencję poświęconą społecznym i ekonomicznym aspektom prawa autorskiego – CopyCamp. Członek zespołu Platforma Otwartej Nauki w ramach ICM UW, z ramienia którego uczestniczył m.in. w pracach zespołu powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa opracowującego kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji naukowych. Wykładał na UKSW oraz w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Będąc koordynatorem prawnym Creative Commons Polska przygotował polskie wdrożenie wersji 3.0 licencji CC. Doktorat o ochronie wolności użytkowników oprogramowania obronił na Uniwersytecie w Lejdzie w Holandii, a dyplom LLM uzyskał na Central European University w Budapeszcie. Absolwent WPiA UW. Autor licznych publikacji, głównie zakresu prawa autorskiego, otwartych licencji, otwartego dostępu, ale też korzystania z informacji sektora publicznego ze szczególnym uwzględnieniem informacji przestrzennych.