Księgi adresowe

14 kwiecień 2021

Książki adresowe, księgi metrykalne i kartoteki meldunkowe _ źródła wiedzy

Medialab działa na polu budowania gdańskiej tożsamości miasta i jego mieszkańców w oparciu o źródła historyczne. Chcemy popularyzować historię, inicjować badania nad nią, bazujące w szczególności o gdańskie archiwa, które pełne są materiałów dotąd niewykorzystywanych lub mało wykorzystywanych.

Rok 2021, kolejny w rzeczywistości pandemicznej, rozpoczynamy od cyklu trzech kolejnych warsztatach genealogicznych, które pomogą historykom rozpocząć badania w zaciszu swoich domów. Będziemy bowiem korzystać ze zdigitalizowanych zbiorów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej oraz Archiwum Państwowego w Gdańsku. 

I Książki adresowe – skarbnica wiedzy o dawnych gdańszczanach i ich mieście. 25. marca 2021 roku.

Dawno dawno temu, w czasach, gdy nie obowiązywało jeszcze RODO ważne miasta wydawały corocznie książki, w których publikowano imienne spisy mieszkańców z ich adresami. Tak było również w Gdańsku. Dziś gdańskie książki adresowe, tzw. Adresbuchy są świadectwem dawnego życia w mieście. I są dostępne w internecie.
Będzie to doskonała okazja do uzupełnienia drzew genealogicznych i poznania meandrów życia w XIX i XX wiecznym Gdańsku.
158312092_4024739437548546_8628665532683734700_n
II Kartoteka meldunkowa mieszkańców Gdańska – bezcenne źródło informacji o osobach zamieszkujących XIX wieczny Gdańsk. 08. kwietnia 2021 roku.
W zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku przechowywana jest kartoteka mieszkańców Gdańska. Zawiera ona dane o osobach zamieszkujących na stałe lub przebywających czasowo w Gdańsku od lat 40. XIX wieku do I wojny światowej. Jest to bezcenne źródło informacji o osobach zamieszkujących XIX wieczny Gdańsk!
Obecnie jest ona dostępna w Internecie, w domenie publicznej, na szukajwarchiwach.pl.
164526651_4070035723018917_9076940599324557388_n
III Księgi metrykalne gdańszczan (i nie tylko) – pewne źródło informacji o urodzeniach, małżeństwach i zgonach w minionych stuleciach. 25. kwietnia 2021 roku
Najczęściej udostępnianymi z zasobu archiwów państwowych materiałami archiwalnymi są księgi metrykalne. Dokumentują one urodzenia, zawarcia małżeństw lub zgony osób przebywających na terenie danej parafii lub urzędu stanu cywilnego. Przy okazji dzięki nim można poznać wiele innych cennych informacji: kto trzymał dziecko do chrztu, pod jakim adresem mieszkały opisane w metrykach osoby i ich rodziny, co było przyczyną śmierci, itp. Ogromna ilość akt metrykalnych jest obecnie zdigitalizowana i dostępna na metryki.genbaza.pl, genealogiawarchiwach.pl lub szukajwarchiwach.pl
Wszystkie spotkania poprowadzi dr Monika Płuciennik
Doktor nauk historycznych. Do lutego 2019 roku pracowała jako kustosz w oddziale akt dawnych Archiwum Państwowego w Gdańsku. Obecnie Dyrektorka Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego. Prezeska gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Pasjonatka genealogii, archiwistyki i muzyki dawnej.