Single Blog Title

This is a single blog caption
28 maj 2015

Marta Tymińska

Absolwentka kulturoznawstwa (specjalizacja audiowizualna) oraz psychologii (specjalizacje: kliniczna oraz międzykulturowa i rodzaju) Uniwersytetu Gdańskiego, naukowo zajmuje się grami elektronicznymi, hobbystycznie – komiksem, kulturą Japonii i mangą, zawodowo – animacją społeczno-kulturalną i warsztatami psychologicznymi. Obecnie pracuje w Stowarzyszeniu Arteria w projekcie „Stocznia jest kobietą – projekt seniorek i seniorów” koordynując działania multimedialne.

W Pracowni Nowych Mediów wesprze zespół Agnieszki JarmułKaroliny Szczepaniak, który będzie pracował nad szkoleniem online dla osób w wieku senioralnym.