Single Blog Title

This is a single blog caption
14 wrzesień 2022

Transkrypcja XVIII wiecznego rękopisu.

Opis podróży, którą Christian Fischer odbywał w towarzystwie Nathanaela Iacoba Gerlacha począwszy od 6/7. września 1727 roku do 12. października 1731 roku, jest lekturą niezwykle zajmującą dla każdego, kto po nią sięgnie, ponieważ autor porusza w niej wiele różnorodnych tematów, znajdujących się w spektrum jego osobistych zainteresowań, dotykając przy tym spraw ciekawych, pięknych i dziwnych, a dla nas, żyjących w XXI wieku – nieoczywistych. Dzięki jego dziełu przenosimy się do czasów erudytów. Dziennik Christiana Fischera jest przez to nieocenionym materiałem dla historyków, historyków kultury, także botaników, geologów, filologów i filozofów!

Z naszej inicjatywy, we współpracy z Biblioteką Politechniki Gdańskiej, w której zbiorach znajduje się w sumie 8 tomów tego dziennika, udało się przygotować transkrypcję pierwszego z nich.

Na różnych etapach prac zajmowało się nią w sumie kilkanaście osób. Germanistów, historyków, tłumaczy, historyków sztuki.
Dziękuję wszystkim członkom i członkiniom zespołu: Katarzynie Pękackiej-Falkowskiej, Maciejowi Mametowi, Jackowi Pokrzywnickiemu, Barbarze Komendzie Earle, Maciejowi Badowiczowi, Katarzynie Kicie, Marcinowi Swobodzińskiemu, Jaśminie Korczak-Siedleckiej, Adamowi Gorlikowskiemu oraz Pani Alicji Siatce, która podjęła się także redakcji tekstu.

JAK DO TEGO DOSZŁO?

Tekst został podzielony na równe części i rozdzielony pomiędzy członków zespołu. Regularnie spotykaliśmy się, aby omawiać pojawiające się problemy związane z rozczytywaniem rękopisu. Te spotkania przeradzały się w swoiste seminaria dotyczące kaligrafii, języka niemieckiego i historii a udział w nich był dla nas wartością dodaną, okazją do rozwoju swoich umiejętności i nawiązania kontaktów.
W trakcie naszej pracy rozpętała się pandemia, a kończyliśmy ją w obliczu wojny za naszą granicą. Fakt, że zajmowaliśmy się zbiorem cyfrowym, dostępnym dla każdego w każdym miejscu – w końcu realnie miał znaczenie. Nie mieliśmy bowiem przez większość czasu możliwości, aby spotkać się na żywo, korzystać z czytelni i biblioteki. Dodatkowo uświadomiliśmy sobie aspekt ochrony dóbr dziedzictwa poprzez digitalizację.

Nie byłoby tego projektu bez zespołu Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej: Kamili Kokot i Robertowi Szczodruchowi i Tytusowi Cabanowi, którzy służyli pomocą i wspierali projekt a przede wszystkim wytypowali właśnie to dzieło jako to, w którym tkwi potencjał dla dalszych badań i działań kulturalnych i popularnonaukowych.

Dziennik można teraz łatwo czytać. Osoby nie znające języka niemieckiego mogą dzięki transkrypcji przetłumaczyć treść np za pomocą translatora internetowego.

Wersja po transkrypcji: Pomorska Biblioteka Cyfrowa

 

Żeby poniekąd zainspirować lub zainicjować (bo nigdy nie wiadomo) kolejne działania i pokazać możliwe ścieżki kreatywnego wykorzystania tego rękopisu, ale też innych podobnych w dniach 27-29. października odbędą się mediaLABIRYNTY 2022 – cykl warsztatów, których wspólnym mianownikiem będzie rękopis. Zaprosimy na warsztaty z obsługi programu Transkribus, który wspiera badaczy manuskryptów na całym świecie, na seminarium dotyczące tłumaczenia tekstów historycznych, a także warsztaty z tworzenia filtrów 3D na instagram i digitalizacji pisma, dla których dziennik z XVIII wieku będzie bazą i inspiracją.