Publikacja - Nowe media

Publikacja ma na celu docenienie starań i wysiłków oraz zauważalnej zmiany w podejściu do myślenia o instytucjach kultury jako instytucjach otwartych. Otwartych na każdego odbiorcę.
22 grudzień 2016

Publikacja podsumowująca projekt!

Nowe media, technologie i otwartość w instytucjach kultury. Publikacja podsumowująca projekt Pracownia Nowych Mediów.

Celem Pracowni Nowych Mediów było rozwijanie umiejętności efektywnego wyszukiwania informacji, krytycznego korzystania z nowych mediów oraz twórczego, zgodnego z prawem autorskim i zasadami etycznymi, wykorzystywania materiałów pozyskanych z Internetu. Realizowaliśmy go w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku w latach 2015-16. Szczególnie zależało nam na wsparciu osób tworzących własne treści w sieci, promowaniu idei współpracy oraz upowszechnianiu domeny publicznej.
Projekt zaowocował różnorodnymi materiałami edukacyjnymi. Przygotowaliśmy szkolenia internetowe, które pozwolą uporządkować chaos informacyjny i lepiej gromadzić informacje z sieci, osobom starszym ułatwią podjęcie pierwszych kroków przy korzystaniu z internetu a liderom i liderkom koordynację zdalnej pracy zespołu. Wszystkie szkolenia udostępniliśmy bezpłatnie na platformie szkolenia.ikm.gda.pl. Powstawanie każdego z nich oparte było o wieloetapową pracę trzech interdyscyplinarnych zespołów kierowanych przez: Grzegorza Stunżę, Agnieszkę Jarmuł, Karolinę Szczepanik i Katarzynę Michałowską.
Drugi wątek to twórcze korzystanie z zasobów cyfrowych. Na bazie tego tematu powstała infografika będąca instrukcją samodzielnego przenoszenia wydrukowanych grafik na dowolny materiał – nadruk.szukamy.org a w drugim roku projektu powstał PAN Kreator – serwis internetowy pankreator.org i bot, który publikuje w serwisach społecznościowych FacebookTwitter losowo wybrane zbiory z kolekcji PAN BG.
Powstanie tych materiałów to współpraca z szerokim gronem ekspertów przede wszystkim jednak bardzo efektywna praca ze środowiskiem trójmiejskiego hackerspace’u – nawiązana właśnie przy okazji tego projektu. Koncepcja i kompleksowość tego rozwiązania jako pomysłu na promocję zbiorów bibliotecznych komentowane jest za istotne i innowacyjne. Przez wielu deklarowana jest chęć wykorzystania go w swoich instytucjach.
Dwa lata projektu zostały spożytkowane przez nas na poruszenie wielu ważnych tematów w kontekście nowych mediów i technologii i ich potencjału dla użytkowników internetu … to naturalnie zrodziło też pytania o same zasoby cyfrowe… skoro zachęcamy do korzystania z nich to czy możemy odesłać odbiorcę do konkretnej kolekcji online, repozytorium, do funkcjonalnych bibliotek cyfrowych. Czy zachęcone przez nas osoby nie odbiją się od małych rozdzielczości, braku możliwości pobrania plików, konieczności instalowania skomplikowanych programów i wolno działających stron… Czy dostaną jasną informację od właścicieli stron o warunkach korzystania z cyfrowych zbiorów, braku ograniczeń.

Publikacja

Publikacja podsumowująca

Z powyższych pytań zrodził się pomysł na tę publikację. Jak wykorzystywanie nowych mediów i technologii oraz wdrażanie polityk otwartościowych wygląda w praktyce, w gdańskich instytucjach kultury – tych największych, publicznych. Kolekcje Archiwum, Biblioteki i Instytutu Pamięci Narodowej są w dużej części, w kwestii struktury podobne postanowiłam więc wszystkie te instytucje włączyć do podsumowania. A w tej sytuacji nie mogłam pominąć Centrum Hewelianum, które mieszcząc się w historycznym miejscu i organizując bardzo różnorodne inicjatywy jest na poły instytucją edukacyjną/naukową na poły kulturalną. Brak w spisie Muzeum II Wojny Światowej – bardzo ważnej gdańskiej instytucji wynika z tego, że w 2016 roku siedziba a tym samym właściwe ekspozycje nie były jeszcze gotowe.

I – Teoretycznie – wszystko jest możliwe
Pierwsza część to teksty osób na co dzień zajmujących się ponownym wykorzystaniem zbiorów cyfrowych, otwartością oraz współpracą z sektorem kreatywnym. Autorki i autorzy to praktycy reprezentujący instytucje kultury z całej Polski. Stawiają pytania o to, czy otwartość może pomóc instytucjom wizerunkowo, promocyjnie, co może się stać kiedy nasze zbiory staną się ogólnie dostępne w internecie i radzą jak dobrze przygotować projekt cyfrowy. To są wątpliwości, które wciąż mają muzealnicy, bibliotekarze i archiwiści.

II – Praktycznie – mamy się czym pochwalić

W drugiej części udowadniamy, że powyższe wątpliwości są mimo wszystko coraz rzadsze i słowo „Czy” w pytaniach np. Czy w ogóle udostępniać zbiory online i czy korzystać z technologii w instytucjach kultury? Zastępowane są w większości słowem „Jak” – Jak budować kolekcję online i jakich narzędzi korzystać? Rozmowy z przedstawicielami wszystkich największych gdańskich instytucji kultury dotyczą nowych projektów dotyczących digitalizacji, udostępniania, nowych mediów i technologii. Każda z nich to inny, adekwatny do działalności, pomysł na wykorzystanie nowych mediów i technologii.
Przyglądając się tak zebranym przykładom, można odnieść wrażenie, że na polu nowych mediów dużo się dzieje i nikt nie zostaje w tyle. Należy zauważyć dużą rolę zewnętrznych dofinansowań tak z funduszy UE jak i rządowych, skierowanych na działania dotyczące udostępniania zbiorów online i digitalizacji.
Publikacja ma na celu docenienie tych starań i wysiłków oraz zauważalnej zmiany w podejściu do myślenia o instytucjach kultury jako instytucjach otwartych. Otwartych na każdego odbiorcę.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią publikacji. Poniżej wersja elektroniczna.

Pracownia Nowych Mediów – publikacja podsumowująca

Publikacja ECS