Monika Płuciennik

Prowadząca cykl warsztatów genealogicznych obejmujących poszukwiania w zbiorach archiwów cyfrowych.
Monika Płuciennik
10 marzec 2019

Monika Płuciennik

Absolwentka historii i archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktor nauk historycznych. Do lutego 2019 roku pracowała jako kustosz w oddziale akt dawnych Archiwum Państwowego w Gdańsku. Obecnie kierownik Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego. Prezeska gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Pasjonatka genealogii, archiwistyki i muzyki dawnej.
Prowadząca cykl warsztatów genealogicznych obejmujących poszukwiania w zbiorach archiwów cyfrowych.