Single Blog Title

This is a single blog caption
21 styczeń 2020

Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk

dr n. hum., literaturoznawczyni i germanistka, działaczka społeczna, adiunkt w Instytucie Filologii Germańskiej UG (Katedra Literatury i Kultury Niemieckiej). Zajmuje się badaniem literatury i pamięci polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego (zwłaszcza Gdańska, Kaszub i Pomorza), jest kierownikiem interdyscyplinarnej Pracowni Badań nad Narracjami Pogranicza UG oraz prezeską Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku. Jej ostatnie publikacje to: Kaszubski wanożnik po Gdańsku. Znaki i miejsca w przestrzeni kulturowej Miasta (2018, współautorstwo: Bogumiła Cirocka, Cezary Obracht-Prondzyński), Jüdische Gedächtnistopographien im Grenzraum. Autobiographik nach 1945 von Autoren jüdischer Herkunft aus dem Pommernland (Pommerellen und Hinterpommern) (2019) oraz Pomiędzy swojskością a obcością. Obrazowanie nastroju Kaszub / Zwischen Eigen und Fremd. Stimmungsbilder der Kaschubei (2019, współredakcja Oliwia Murawska).