Single Blog Title

This is a single blog caption
22 maj 2015

Bartłomiej Kurzyk

Pracownik Katedry Marketingu, Wydziału Zarządzania, Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z komunikacją marketingową, w szczególności z wykorzystaniem niestandardowych działań w tym zakresie. Zafascynowany nowymi technologiami i mediami i wykorzystaniem technologii w sprawnym rozwoju zawodowym. Na Wydziale Zarządzania pełni funkcję pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia. W 2007 roku wyróżniony tytułem „wykładowcy absolwenta”. Obok działalności dydaktycznej, prowadzi prace konsultacyjne i szkoleniowe. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego MarkeTEAM.

W ramach Pracowni Nowych Mediów dołączy do grupy, która zajmie się przygotowaniem materiałów szkoleniowych dotyczących możliwościom jakie daje na Internet do wspólnej pracy. Opiekunem grupy i moderatorem spotkań będzie Grzegorz Stunża.