Single Blog Title

This is a single blog caption
14 maj 2015

Marta Kosińska

Kulturoznawczyni, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się komunikacją medialną, artystyczną kulturą audiowizualną, metodami badań kulturoznawczych, studiami performatywnymi, historią kultury, krytyką instytucjonalną, edukacją i animacją kulturową. Współzałożycielka i działaczka Centrum Praktyk Edukacyjnych w Poznaniu. Współautorka raportu Edukacja kulturowa w Poznaniu. Raport z pierwszego etapu badań (2014). Autorka hasła „edukacja kulturowa” w: Edukacja kulturowa. Poręcznik (2014). Autorka monografii Ciało filmu. Medium obecnego w powojennej amerykańskiej awangardzie filmowej (2012), współautorka monografii Cultural Theory and History: The Change of Everyday Life (2014); współredaktorka książek: Badania nad mediami w perspektywie kulturoznawczej. Kultura medialnie zapośredniczona (2010); Edukacja kulturalna jako projekt publiczny? (2012); Artysta – Kurator – Instytucja – Odbiorca (2012); Zawód kurator (2014).

W Pracowni Nowych Mediów wejdzie w skład zespołu przygotowującego materiały szkoleniowe dotyczące wspólnej pracy w Internecie. Opiekunem zespołu będzie Grzegorz Stunża.