Single Blog Title

This is a single blog caption
06 październik 2017

Katarzyna Gębarowska

 

Absolwentka Polskiego i Międzynarodowego Rynku Sztuki, Gender Studies na Uniwersytecie Humboldt w Berlinie oraz Fotografii w PWSFTiT w Łodzi. Fotografka, kuratorka wystaw, miłośniczka „starych“ zdjęć. Obecnie doktorantka w Instytucie Sztuki PAN, pisze dysertację na temat bydgoskich pionierek fotografii zawodowej z lat 1888-1945. Od 2013 roku prowadzi w Bydgoszczy FARBIARNIĘ – autorską
galerię fotografii, a od 2015 organizuje Vintage Photo Festival, Międzynarodowy Festival Miłośników Fotografii Analogowej, w ramach którego systematycznie organizuje aukcje fotografii kolekcjonerskiej.
Wydała biografię Tiny Modotti, w Farbiarni zorganizowała wystawy retrospektywne m.in. Zofii Nasierowskiej, Evy Rubinstein, Teresy Gierżyńskiej. Stypendystka MKiDN, Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Stworzyła „Farbiarnię” – pra­cow­nię fo­to­gra­fii w swo­im ro­dzin­nym mie­ście Bydgoszczy. „Farbiarnia” jest tym dla fo­to­gra­fów czym ka­wiar­nia li­te­rac­ka dla pi­sa­rzy – na­tu­ral­nym śro­do­wi­skiem twór­czym – za­wie­ra­ją­cym w so­bie stu­dio fo­to­ga­ficz­ne, ga­le­rię, ka­wiar­nię wer­ni­sa­żo­wą, miej­sce warsz­ta­to­we i wy­daw­nic­two.

Dla nas poprowadzi wykład nt „Fotografia kolekcjonerska” w ramach nowego cyklu w Instytucie Kultury Miejskiej „koLEKCJE po godzinach”. 10. listopada 2017 roku. g. 18.00.