Aleksandra Janus

14 maj 2015

Aleksandra Janus

Muzeolożka, badaczka, współautorka inicjatywy innemuzeum.pl oraz doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Pracuje w Centrum Cyfrowym Projekt: Polska, gdzie zajmuje się prowadzeniem badań w zakresie wdrażania otwartości w sektorze GLAM oraz współtworzeniem projektu Otwarte zabytki. Jako ekspertka odpowiadała za opiekę merytoryczną nad ścieżką Archiwa Społeczne w ramach Festiwalu Kultura 2.0 STATUS: obywatel (Narodowy Instytut Audiowizualny, 2012).

W Pracowni Nowych Mediów wejdzie w skład zespołu projektowego, który przygotuje materiały szkoleniowe dotyczące wspólnej pracy w sieci. Opiekunem tego zespołu będzie Grzegorz Stunża.