Single Blog Title

This is a single blog caption
19 czerwiec 2015

Ariel Jabłoński

Absolwent Budownictwa Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska na Politechnice Gdańskiej, aktywny członek gdańskiego oddziału Koła Młodych Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Zawodowo zajmuje się koordynacją najemców przy budowach obiektów handlowych. Optymista, chętnie podejmujący nowe wyzwania, kibic reprezentacji Polski w siatkówce. Interesuje się kinem skandynawskim i dziennikarstwem.

W Pracowni Nowych Mediów weźmie udział w pracy zespołu Katarzyny Michałowskiej, który zajmie się opracowaniem szkolenia internetowego dotyczącego efektywnego korzystania z internetu a w szczególności wyszukiwania informacji.