Single Blog Title

This is a single blog caption
10 sierpień 2015

„Efektywne korzystanie z internetu” – szkolenie online

Jednym ze szkoleń nad jakimi pracujemy w ramach Pracowni Nowych Mediów jest szkolenie dotyczące efektywnego korzystania z internetu. Jego podstawowe założenia zostały sformułowane podczas seminarium prowadzonego przez Katarzynę Michałowską. Seminarium odbyło się na Politechnice Gdańskiej 18 czerwca i 2 lipca 2015 roku

Katarzyna zaprosiła do współpracy: Anę MatusewicAnnę Iwanowską, Annę GóreckąMichała MiśkiewiczaMacieja  MichniewskiegoAriela JabłońskiegoMacieja Biegajewskiego.

Celem seminarium, było przygotowanie szkolenia internetowego dotyczącego personalizowania internetu pod kątem zainteresowań wykorzystując dostępne narzędzia i aplikacje.

Aby sformułować treść szkolenia, w pierwszym kroku grupa określiła problemy, które napotyka użytkownik Internetu.

Określono następujące problemy:

Jak znaleźć informacje? W sieci znajduje się za dużo informacji i niekoniecznie to, co nas interesuje. Potrzeba znalezienia sprecyzowanej informacji, informacji niszowej.

Wiarygodność informacji / zaufanie do informacji

Jak i za pomocą czego szukać informacji?

Jak można otrzymywać wiarygodne opinie i rekomendacje, jak ich poszukiwać przy jednoczesnym unikaniu komercyjnych treści.

Jak mieć szybki dostęp do informacji, które interesują użytkownika?

Jak wykorzystywać tagi lub słowa kluczowe oraz odpowiednie sprecyzowanie zapytania?

Jak docierać do ekspertów (źródła) w danych dziedzinach oraz influencerów – ludzi, którzy dysponują wiedzą i chcę się nią dzielić?

Jak pozyskać aktualne informacje?

Z powyższych problemów wyodrębniono jeden problem opisany następująco:

Jako uczestnik szkolenia chciałbym znaleźć odpowiedź na pytanie za pomocą jakich narzędzi mogę pozyskiwać z internetu informacje zgodne z moimi zainteresowaniami. – i na to właśnie odpowie nasze szkolenie – dostępne już jesienią!