Single Blog Title

This is a single blog caption
11 sierpień 2021

Podcast – cyfrowy most _Podcast – a digital bridge

[🇬🇧 english version below]

Instytut Kultury Miejskiej realizuje międzynarodowy projekt Bridging Digital dotyczący potencjału wykorzystania narzędzi cyfrowych w działaniach kulturalnych. Efektem projektu będzie różnorodna oferta inspirująca do eksperymentowania z technologią w wielu dziedzinach m.in. teatrze, bibliotekach, sztukach wizualnych, edukacji kulturowej.

Nasza propozycja to włączenie technologii i mediów w działania bibliotek – zarówno tych naukowych z bogatymi historycznymi zbiorami jak i miejskich i szkolnych będących blisko swoich użytkowników. Chcemy zainspirować do twórczych działań, które będą bazować na posiadanych kolekcjach w szczególności tych archiwalnych, na historycznych źródłach wiedzy, które pokazane w nowy sposób, w połączeniu z mediami i technologią, przybliżą lokalne historie i zwiększą poczucie tożsamości mieszkańców.

Oficjalna strona projektu: www.intercult.se/en/bridging-digital

Oficjalnie projekt zainaugurujemy 9. września 2021 roku. Z tej okazji zapraszamy na spotkanie, podczas którego chcielibyśmy przede wszystkim poznać potrzeby środowiska pracowników bibliotek w obszarze nowych technologii. Dr Natalia Brylowska (Obserwatorium Kultury, IKM) poprowadzi krótką sesję, rozmowę z uczestnikami spotkania. Jej efekty posłużą nam do opracowania takiej oferty działań, która będzie realną odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie na szkolenia, wsparcie, konsultacje, itp.

Karina Rojek (Medialab Gdańsk, IKM) zaprezentuje również kilka działań opartych o idee reuse i kultury otwartej realizowanych przez IKM, porozmawiamy o tym czy i w jakich wariantach byłyby one możliwe do realizacji gdzie indziej. Jakie zasoby i narzędzia są niezbędne. Czy w ogóle da się opracować taki uniwersalny model/skrypt?

Photo by Mohammad Metri on Unsplash

Photo by Mohammad Metri on Unsplash

Dodatkowo proponujemy udział w warsztacie: „Podcast – most między nami a czytelnikami”

Jak czytamy w wywiadzie z Ewą (Dziardziel) Dunal z Sounds and Stories (blog Sektor 3.0)

„W ostatnim roku co trzeci Polak i co trzecia Polka rozpoczęli swoją przygodę z podcastami. Z każdym dniem przybywa nowych twórców i twórczyń, a technologiczni giganci prześcigają się w wymyślaniu sposobów na włączanie treści audio do swoich platform. Dla organizacji społecznych, aktywistów i aktywistek, dźwiękowe audycje to przestrzeń wręcz wymarzona, by opowiadać bez pośpiechu o złożonych problemach i wyzwaniach dzisiejszego świata.”

Naszym zdaniem podcasty to też dobre rozwiązanie dla bibliotek. Szansa na pogłębienie kontaktu ze swoimi odbiorcami, a także zwiększenie ich grona, oraz zwyczajnie popularyzacji czytelnictwa. Zapraszamy na warsztat, podczas którego nauczymy się samodzielnie zmontować, korzystając z dostępnych narzędzi, nagranie audio, a wcześniej oswoimy się z mikrofonem próbując swoich sił w specjalnie przygotowanym do nagrań pomieszczeniu. Warsztat poprowadzą Aleksandra Stan i Piotr Gaczkowski – członkowie Trójmiejskiego Hacker Space’uStowarzyszenia CUMY.

Na spotkaniu dowiecie się między innymi:
1. Po co robić podcast i jak się od tego zabrać?
2. Jakie narzędzia są potrzebne, żeby zacząć?
3. Skąd brać dźwięki i muzykę i jak je umieścić w tle?
4. Jak stworzyć pierwsze odcinki?
5. W jaki sposób udostępniać podcasty i zdobywać słuchaczy?
6. Na co zwracać uwagę przy rozwijaniu swojego warsztatu?

Przede wszystkim jednak poznacie podstawy programu Reaper do obróbki audio. Zmontujecie własne klipy i nauczycie się poruszać w świecie edycji dźwięku.

Warsztaty poprowadzi Alex Stan – lingwistka i tłumaczka, związana z fantastyką. Podcastami i słuchowiskami interesuje się od prawie dekady, od pięciu lat zajmuje się montażem i produkcją. Współpracowała przy serii „Return Home” oraz różnych projektach fanowskich. W zeszłym roku ukończyła kurs produkcji dramatów radiowych prowadzony przez Freda Greenhalgh’a, założyciela Dagaz Media i twórcy wielu adaptacji audio m. in. serii Locke & Key oraz The X Files: Cold Cases.

dołącz do wydarzenia: www.facebook.com/events/560382798318914

🇬🇧 english version 

Workshop „Podcast – a bridge between us and the readers”

 

On September 9, we officially inaugurated the Bridging Digital Project. On this occasion, we invited librarians to a meeting during which we wanted to learn about their needs in the area of ​​new technologies.

Natalia Brylowska led a short session and a conversation with the meeting participants. Its effects we used to develop such an offer of activities that will be a real response to the current demand for training, support, consultations, etc.

Karina Rojek presented a few activities based on the ideas of reuse and digital culture implemented by CCI and we talked about whether and in what variants they would be possible to implement elsewhere. What resources and tools are necessary. Is it possible to develop such a universal model / script at all?

As we know – podcasts are even more popular. Ewą (Dziardziel) Dunal z Sounds and Stories (blog Sektor 3.0)

„In the last year, every third Pole and every third Polish woman started their adventure with podcasts. Every day there are new creators, and technological giants compete in inventing ways to incorporate audio content into their platforms. For social organizations, activists, audio programs are a perfect space to talk about the complex problems and challenges of today’s world without haste. „

In our opinion, podcasts are also a good solution for libraries. A chance to deepen contact with their audience, as well as to increase its group, and simply to popularize reading. We invite to a workshop during which we will learn how to assemble an audio recording by ourselves, using the available, open tools, and before that we will get used to the microphone by trying our hand at a room specially prepared for recordings.

At the meeting, participants learned, among other things:

  1. Why make a podcast and how do you go about it?
  2. What tools do I need to get started?
  3. Where to get sounds and music and how to put them in the background?
  4. How do I create the first episodes?
  5. How do I host podcasts and get listeners?
  6. What to pay attention to when developing your workshop?