Single Blog Title

This is a single blog caption
09 luty 2022

Bot biblioteczny, ale po co?

Czyli podsumowanie warsztatów mapujących potrzeby przyszłych użytkowników bota bibliotecznego. 

Warsztaty odbyły się 27 stycznia 2022 i trwały 2 godziny. 

Uczestniczyły w nich osoby reprezentujące grupy przyszłych użytkowników: bibliotekarze, naukowcy, dziennikarze, studenci i osoby zainteresowane zbiorami cyfrowymi hobbystycznie. Łącznie 12 osób. 

Celem warsztatów było zmapowanie oczekiwań wobec narzędzia, motywacji do korzystania i przydatnych w przyszłości funkcjonalności bota. 

Pierwsza część warsztatów poświęcona była stworzeniu person użytkowników. Wytypowano 4 główne persony: dziennikarki, naukowca, bibliotekarza, studenta. Osoby pracujące nad personami reprezentowały zbliżone do profilu cechy, dzięki czemu uzyskaliśmy bardziej autentyczny wgląd w ich potrzeby. 

Studenci i dziennikarze reprezentują dość pobieżną znajomość zbiorów, ale dobrze radzą sobie z prostymi narzędziami wyszukiwania. Duża wartością dla nich jest łatwość obsługi, klarowność komunikatów i szybkość działania narzędzia. 

Naukowcy i bibliotekarze są w stanie poświęcić więcej czasu na znalezienie odpowiadających im zbiorów i lepiej orientują się w zaawansowanych narzędziach wyszukiwania i rodzajach samych obiektów. Dla nich najważniejsza wydaje się precyzja wyszukiwania., która przyspieszy ich pracę oraz sama jakość zbiorów. 

W drugiej części warsztatu mapowaliśmy potrzebne funkcjonalności narzędzia i możliwe trudności w jego działaniu i interakcji z użytkownikami.

Najczęściej pojawiającym się problemem jest zwracanie przez bota zbyt wielu treści – na jego rozwiązanie mogą składać się powyższe propozycje, ale kwestia ta wymaga głębszej analizy technicznych możliwości narzędzia w przeszukiwaniu baz danych.

Warsztaty poprowadziła i podsumowała dr Natalia Brylowska