O projekcie

Pracownia Nowych Mediów to kompleksowy projekt, którego celem jest rozwijanie umiejętności efektywnego wyszukiwania informacji, krytycznego korzystania z nowych mediów oraz twórczego, zgodnego z prawem autorskim i zasadami etycznymi, wykorzystywania materiałów pozyskanych z Internetu. Ideą programu jest stworzenie pakietu niezbędnych instrukcji w formie otwartych zasobów edukacyjnych, takich jak szkolenia online, publikacje poradnikowe, interaktywne infografiki. Wśród tematów znajdą się, między innymi, aktywizm obywatelski, współpraca środowisk i pokoleń, stymulacja aktywnych działań w Internecie, prawo autorskie. Materiały będą adresowane do indywidualnych użytkowników Internetu. Szczególnie zależy nam na wsparciu osób tworzących własne treści w sieci, promowaniu idei współpracy oraz upowszechnianiu domeny publicznej. Pracownia Nowych Mediów to źródło wiedzy i umiejętności dla obywateli korzystających z nowych mediów.